YAVAŞ SALGILAMA

KME 430 

 

4. Yıl – 2. Dönem

Seçmeli

2 hours/week

Lectures: 2  h/week

İngilizce

Contact: Sümer Peker (pekers@bornova.ege.edu.tr)

 

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu derste kullanılan yavaş salgılama sistemleri ve bu teknolojideki yeni gelişmeler incelenecektir.

 

Dersin İçeriği

Arayüzey filmlerinin kütle iletimine karşı direnci:  Arayüzeyde tek ve çift tabaka halinde bulunan yüzey aktif maddelerden, sıvı membranlardan ve polimer ağlarından difüzyon.  Yüzey aktif madde moleküllerinin birbirleriyle ve kitlesel  alt faz molekülleri  ile etkileşimi:  Sıvı kristaller.  Liposomlar ve küresel taşıyıcılar:  Liposom yapmakta kullanılan yüzrey aktif maddelerin özellikleri, lipozomların kararlılığı ve hazırlanma yöntemleri.  Koaservasyon.   Mikrokapsül yapım teknikleri.  Tane çapı dağılımı. Gözenekli ortamdan difüzyon;  mikrokapsül ve mikrosüngerlerden kütle transferi. İlaç,  korozyon kontrolu, çevre teknolojileri,  kozmetik,  deterjan,  suni  gübre,  kağıt  ve  parfümlerde arayüzey direnci ve yavaş  salgılama uygulamaları.

 

 Dersin Değerlendirilmesi

Bir ara sınav ile bir dönem sonu sınavının yanısıra bir dönem projesi.

 

Önşart/Önerilen

KME 330 Solution and Interfacial Thermodynamics

KME 435 Emulsion Technology

 

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Kydonieus, A.F., Controlled Release Technologies:  Methods, Theory, and Applications, CRC Press, Boca Raton,1980

 

Rosoff, M., Controlled Release of Drugs:  Polymers and Aggregate Systems, VCH Publishers, New York, 1989

 

Jönsson. B., Lindman, B., Holmberg, K., Kronberg, B., Surfactants and Polymers in Aqueous Solution, John Wiley & Sons, Chichester, 1999

 

Rieger, M.M., Rhein, L.D., Surfactants in Cosmetics, Marcel Dekker Inc., New York, 19970.

 

Derste literatürde bulunan makaleler ve WEB yayınları geniş çapta kullanılacaktır.

 

    e-mail to webmaster